Föreningens stadgar

Våra stadgar finns att läsa i PDF-format genom att klicka här (stadgar 2016-06-09)