Bli medlem

Medlemsnytta och medlemsskyldigheter

Medlemsavgiften har bestämts till 3000:- per företag och år.

Som medlem i föreningen kommer man att få möjlighet att
  – rekrytera medarbetare direkt från föreningens utbildningsverksamhet, med den kvalitetssäkring detta innebär och på så sätt reducera rekryteringskostnader
  – skicka medarbetare för kompetensutveckling till självkostnad i av branschens egna efterfrågade och utformade utbildningar
  – direkt påverka utbildningarnas innehåll, upplägg och utformning
  – verka i nätverk avseende kompetens-, rekryterings- och utbildningsfrågor.

Medlemsnyttan kommer att öka successivt då alla överskott återinvesteras i verksamheten för förbättring av tjänster och utbud.

Som medlem i föreningen åtar man sig att ställa upp med praktik-/LIA-platser och deltagande i eventuella styrgrupper som kan krävas för olika utbildningar, t.ex. för yrkeshögskoleutbildningar. Föreningen har inte några geografiska begränsningar, utan alla företag i branschen är välkomna som medlemmar. Rekryteringsbolag och utbildningsföretag kan dock inte bli medlemmar.

Du hittar en medlemsansökan i form av en ifyllningsbar PDF-fil genom att klicka här.